Kronik Anemi

Kronik Anemi

Kronik Anemi, Anemi; Hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre tıp alanında kabul edilen ölçülerin altında kalmasıdır. Bu ölçüler erişkin kadınlarda 12g/dl, erkelerde 13g/dl nin altı kabul edilir. 6 ay ve 6 yaş arası çocuklarda 11g/dl, 6-14 yaşlarda 12 g/dl nin altı uzmanlarca anemi olarak değerlendirilir. En sık rastlanan anemi türleri demir, folik asit, vitamin B12 eksikliğine bağlı anemilerdir.

Kronik anemi ise (kronik hastalıklar anemisi) Enfeksiyon, infilimasyon, neoplastik hastalıklar, kalp yetersizliği, ağır sarsıntı, diabetes melitus, akut veya kronik immun aktivasyonu sırasında görülen anemi halidir. Aslında anemi normokrom, normasiterdir. Eritrosit yapımında azalma ve eritrositin yaşam süresinde hafif kısalma, aneminin ilerlemesinden sorumlu tutulmaktadır. Hastalarda demirin barsak tan emiliminde azalma ve makrofojlar içinde hapsolmasına neden olan anormal demir metabolizması vardır. Bu durum plazma demir seviyesinde düşmeye (hipoferremi) ve yeni hemoglobin sentezi için demir eksikliğine neden olmaktadır.

Laboratuar Bulguları ve Teşhis; Genellikle hafif bir anemi vardır (hemoglobin 10-11g/dl), ancak hastaların %20 kadarında daha ağır (hemoglobin ≤ 8g/dl) bir anemi saptanabilir.

Eritrositler, normokrom normositerdir, hastalığın uzun sürmesinde hipokrom mikrositer görülebilir.

Mutlak ağsı alyuvarlar sayısı genelde düşüktür (25000 μl).

Anemi ile beraber hücreden salgılanan kimyasal maddeler ve tepkimeye katılan akut fazda (fibrojen, ESH, CRP) artma gözlenir.
Kronik hastalıklar anemisinde demir eksikliğini anemisinden ayırmak için transferrin reseptörü ve özel eritrosit dizinler kullanılabilir. Demir eksikliğinde hücre zarının transferrin reseptörü (TfR), Serumda da sTfR artar. Kronik hastalıklar anemisini demir eksikliği rahatsızlığından ayırmak için bir diğer yol hastaya demir yüklemesi yapıp yanıtı gözlemektir.

Serum demir (SD) ve taransferrin (TDBK) doymuşluk oranı, demir eksikliğinde görülen sınırlara yakın derecede (%10 kadar) düşük tespit edilebilir.

Ferritin dizini (sTfR/log Ferritin) olarak hesaplanır. Bu dizin <1,0 ise kronik hastalıklar anemisi, >2,0 ise ya demir eksikliği ya da kronik hastalıklar anemisi + demir eksikliği anemisi düşünülmelidir.
Kemik iliği değerlendirmesinde eritroid öncülerde azalma veya yokluk saptanırken demir boyası ile makrafojlarda demir miktarı normal veya artmış olarak gözlenir.

Ayrıca Teşhis;

Hipoproliferatifanemiler; Böbrek hastalıkları, endokrin hastalıklar (hipotiroidi, hipertiroidi, primer, sekonder hipoparatiroidizm ve panhipopituiterizm gibi)

Mikrositik Anemiler; Demir eksikliği anemisi, talsemi, MDS'nin sideroblastik varyantları.

Kronik Hastalıklar Anemisinde Tedavi; Altta yatan hastalık tedavi edilmelidir. Eşlik eden hastalığın tedavisi edildiği halde devam eden anemide eritropoetin kullanımı önerilir. Eritropoetin ve darbepoetin veya darbepoetin eşdeğer olarak kullanılabilir.

Başlangıçta oral demir tedavisi ile birlikte eritroproetin haftada 3 kez, 100-150 ünite/kg dozda deri altına enjekte edilerek verilir. Bu tedaviye yanıt veren hasta bireylerde, hemoglobin 2-4 haftada en az 0,5 g/dl artması olasıdır.

6-8 hafta içinde yanıt alınamazsa doz, haftada 3 kez 300 ünite/kg. artırılır.

12 haftada hemoglobin düzeyinde kayda değer bir yükselme olmaz ise hastada eritroproetine devam etmenin gereği yoktur.

Eritropoetin ile istenen hemoglobin seviyesine çıkmak için vücudun demir miktarı yeterli olmalıdır. Bu nedenle transferrin doygunluğu ≥ %20 ve serum ferritin seviyesini ≥ 100 ng/ml seviyesinde tutacak biçimde demir tedavisinin verilmesi önerilir. İlk olarak ağız yolu ile demir tedavisi uygulanmalı. Bu uygulamadan sonuç alınamaz ise damar yolu, kas içi ya da deri altına uygulama biçiminde demir tedavisi denenmelidir.

Haftada 1 kez 30,000-40,000 ünite deri altı darbepoetin dozu verilmeli, bu doz 70 kg olan bir erişkinde haftada 3 kez 140-190 ünite/kg eritroproetine karşılık gelmektedir. Dört haftada yanıt yoksa (hemoglobindeki artış <1 g/dl ise) bu doz 60,000 ünite/kg olarak artırılabilir

Bu dozlar, HİV ile birlikte görülen anemide de kullanılabilir. Kritik durumdaki hastalarda eritropoetinin fayda ve zarar analizi yapılmalıdır.
eritropoetin tedavisinin yan etkilerini asgariye indirmek için hemoglobin 12 g/dl’ı geçmeyecek seviyede tutulmalı, dozlar buna göre ayarlanmalıdır.

Altta yatan hastalığın tedavi edilmesine ve eritropoetin kullanılmasına rağmen belirtili seyreden anemili hastalara eritrosit süspansiyonu verilebilir. Eritrosit süspansiyonu vermek için önerilen hemoglobin eşiği hastanın belirtileri ve eşlik eden hastalıklara göre değişmektedir.
Son Güncelleme : 25.04.2021 22:03:41
Kronik Anemi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Kronik Anemi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Kronik Anemi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Kronik İnflamasyon
Kronik İnflamasyon
Kronik inflamasyon, insan vücudunun dış etkenlere karşı ve iç etkenlere karşı vermiş olduğu tepkilerdir. Bu durum bir nevi alerji durumuyla aynı şekilde meydana gelmektedir. İnflamasyonun kronik olması nedeniyle kişilerde bu durum sürekli meydana gel...
Kronik Psikoz
Kronik Psikoz
Kronik psikoz, psikolojide en fazla rastlanan hastalıklar grubudur. Bu hastalarda bazı belirtiler birlikte bulunur. Bu hastalıklar genellikle kronik şekilde yani uzun süreli hastaları etkisi altına alır. Psikoz krizi sırasında hastada gerçeklik duygu...
Kronik Aktif Gastrit
Kronik Aktif Gastrit
Kronik aktif gastrit, günümüzde birçok insanda çok sık karşılaşılan bir durumdur. Genellikle yaşa bağlı olmadan ortaya çıkan bu hastalık kimi zaman çocuklarda kimi zaman da fark etmeden yetişkinlerde etkiler göstermektedir. Kronik aktif gastrit probl...
Kronik Boğaz İltihabı
Kronik Boğaz İltihabı
Kronik boğaz iltihabı, ağız boşluğunun iki tarafında yer alan bademcik ya da tonsil olarak adlandırılan dokularda gelişen bir iltihap türüdür. Rahatsızlık kut olarak gelişebileceği gibi uzun süreli kronik olarak da seyredebilir. Kronik boğaz iltihabı...
Kronik
Kronik
Kronik, kelimesi herhangi bir durumun yada olgunun düzenli bir şekilde kendini sürekli yenilemesidir. Yani olayların art arda gelerek sıralı bir şekilde yazıldığı tarihtir. Birden çok anlamı olan kronik kelimesi günümüzde çoğunlukla duyulduğu sektör ...
Kronik Ne Demek
Kronik Ne Demek
Kronik ne demek: Kronik kelimesi yaygın olarak sürekli tekrar eden tıbbi sorunlar için kullanılan bir tabir olmakla birlikte farklı alanlarda kullanılması söz konusudur. Türk Dil Kurumu’na göre kronik; “uzun zamanlar boyunca herhangi bir çözüm getiri...
Kronik Tonsillit
Kronik Tonsillit
Kronik Tonsillit, Bir sene içerisinde en az 7 kez yada iki sene üst üste her sene en az 5 kez geçirilmekte olunan akut tonsillit atakları, kronik tonsillit şeklinde tanımlanmaktadır. Bu rakamlar aile üyelerinden elde edilmekte ve çoğu kez doğru olan ...
Kronik Pankreatit
Kronik Pankreatit
Kronik pankreatit, insanlarda çok şiddetli bir şekilde karın ağrısına neden olan hastalıktır. Adından da anlaşılabileceği gibi pankreas üzerinde meydana gelen bu hastalık insanlarda kalıcı olarak fonksiyon bozukluğuna neden olmaktadır. Pankreasın fon...
Kronik Atrofik Gastrit
Kronik Atrofik Gastrit
Kronik Atrofik Gastrit, Midenin içindeki yüzeyi tamamı ile kaplayan mukoza tabakasının burada bulunan epitel hücreler ile salgı bezlerinin yok olması ile sonuçlanan ve kendini tekrarlayan iltihaba kronik atrofik gastrit adı verilmektedir. Hücreni...
Kronik Gastrit Diyeti
Kronik Gastrit Diyeti
Kronik gastrit diyeti, her ne kadar diyet olarak tanımlansa da, kronik gastrit hastaların uyması gereken bir beslenme şeklidir. Bu hastalarda mide mukozasında hasar bulunmaktadır. Bu görevini yerine getirmesine engel olur. Zaman içinde gelişen kronik...
Kronik Böbrek Yetmezliği Evreleri
Kronik Böbrek Yetmezliği Evreleri
Kronik böbrek yetmezliği evreleri, 5 aşamaya ayrılmıştır. 1. ve 4. aşamalar içinde, böbreğin işlevlerini savunması amaçlanır, böbreğin kan süzme görevinin yapılması basit vaziyettir. 5. evrede ise böbrek işlevini yitirdiğinden, diyaliz ya da nakil be...
Kronik Gastrit
Kronik Gastrit
Kronik gastrit, mide iltihabı olarak da bilinen ve halk arasında oldukça yaygın görülen bir sağlık sorunudur. Alerji veya enfeksiyon yoluyla ortaya çıkan, beraberinde iştahsızlık, kusma, mide bulantısı, mide yanması gibi belirtilere yol açan bir hast...

 

Kronik İnflamasyon
Kronik Psikoz
Kronik Aktif Gastrit
Kronik Boğaz İltihabı
Kronik
Kronik Ne Demek
Kronik Tonsillit
Kronik Anemi
Kronik Pankreatit
Kronik Atrofik Gastrit
Kronik Gastrit Diyeti
Kronik Böbrek Yetmezliği Evreleri
Kronik Gastrit
Kronik Ürtiker
Kronik Kolesistit
Kronik İshal
Kronik Faranjit
Kronik Lenfositik Lösemi
Kronik Farenjit
Kronik Kabızlık
Kronik Kalp Yetmezliği
Kronik Yorgunluk Sendromu
Kronik Burun Akıntısı
Kronik Bronşit
Kronik Sinüzit
Kronik Prostat
Kronik Prostatit
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
Kronik Yorgunluk
Kronik Hepatit B
Popüler İçerik
Kronik Ürtiker
Kronik Ürtiker
Kronik ültiker, Halk arasında Kurdeşen ya da Dabaz olarak bilinen vücut da kızarma, kaşınma, kabarıklar ile seyreden vasküler bir rahatsızlıktır. Bu k...
Kronik Kolesistit
Kronik Kolesistit
Kronik kolesistit, insanlarda safra kesinde görülen en sık hastalıklardan biridir. Bu durumun en kötü yanı ise tabi ki kronik olmasıdır. Çünkü kronik ...
Kronik İshal
Kronik İshal
Kronik ishal, bir hafta kadar devam eden ishal akut olarak değerlendirilirken, sıkça sulu dışkılama aylarca, bazen yıllarca sürebilir. Bu şekilde müzm...
Kronik Faranjit
Kronik Faranjit
Kronik farenjit, insanların boğaz bölgesinde sık sık oluşarak etkisini ortadan kaldıran iltihaplanma durumuna verilen isimdir. Genellikle kişinin yutk...
Kronik Lenfositik Lösemi
Kronik Lenfositik Lösemi
Kronik Lenfositik Lösemi, lenfositlerin yani beyaz kan hücrelerinin normal olmayan bir şekilde büyümesi ve tüm vücuda yayılması ile oluşan hastalığa k...
Kronik Farenjit
Kronik Farenjit
Kronik farenjit, Boğazın iltihaplanmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır, belli aralıklarla sürekli tekrarlayan farenjit gibi ateş ve halsizlik görülme...
Kronik Kabızlık
Kronik Kabızlık
Kronik Kabızlık, halk arasında büyük abdest yapamama yada çok zor yapma olarak bilinir. Kronik kabızlık 2 haftadan uzun süreli devam eden insanın dışk...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kronik İnflamasyon
Kronik Psikoz
Kronik Aktif Gastrit
Kronik Boğaz İltihabı
Kronik
Kronik Rahatsızlıklarım
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Kronik Rahatsızlıklarım
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022